Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 13.02-17.02.2017 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 13.02.2017 – 17.02.2017 г.

   Противоепидемична дейност
   Епидемиологичната обстановка в региона към момента остава спокойна. Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•  2 случая на ентероколит;
•  1 на скарлатина;
•  36 на остри респираторни заболявания или заболяемост 98 %оо, която е в рамките на нормалната фонова заболяемост за сезона.

   Kонтрол на аптеки и дрогерии:
   В изпълнение на Заповед на  Изпълнителна агенция по лекарствата относно блокиране и изтегляне на наличните количества на продукт с търговско наименование Имунофан спрей от аптеки, аптечни складове за търговия на едро с лекарствени продукти и дрогерии в страната, РЗИ-Търговище извърши проверки в аптечната мрежа. Цитираният продукт, представляващ потенциална опасност за живота и здравето на населението, не е наличен в търговската мрежа на територията на област Търговище.

     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     През периода са извършени 94 проверки на обекти с обществено предназначение. 
     За констатирани нарушения на здравните изисквания е съставен 1 акт за работа с нередовна лична здравна документация в заведение за бързо хранене, община Търговище.
За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 2 предписания:
– за правилно дозиране на хлорни препарати при обеззаразяване на питейната вода от централен водоизточник от община Попово;
– за осигуряване на топла течаща вода в учебно заведение от община Попово.

      Лабораторен контрол    
      Изследвани са 17 проби води, от които 8 по искане на физически и юридически лица. Установени са отклонения при една от пробите, за което е издадено предписание за отстраняване на нередностите.
      Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 2 обекта.

      Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
      Извършени са общо 86 проверки:
– Проверени са 66 обекта с обществено предназначение и 11 лечебни заведения  относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
– 9 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
   В 4 от проверените обекти за хранене и развлечение в община Търговище се констатира тютюнопушене от клиенти, за което са съставени 2 акта за административни нарушения – на юридическо и на физическо лице. Издадени са 2 предписания на юридически лица за спазване забраната за тютюнопушене на закрити обществени места.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.