Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 06.03-10.03.2017 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 06.03.2017 – 10.03.2017 г.

   Противоепидемична дейност
   Епидемиологичната обстановка в региона към момента остава спокойна. Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 2 случая на варицела;
• 6 на скарлатина;
• 1 на туберкулоза;
• 1 на ротавирусен гастроентерит;
• 28 на остри респираторни заболявания. 

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    През периода са извършени 137 проверки на обекти с обществено предназначение. 
За констатирани нарушения на здравните изисквания са съставени 3 акта на водомайстори, обслужващи населени места от общините Търговище, Омуртаг и Антоново, за подаване на вода с отклонения по микробиологични показатели от централно водоснабдяване до крайния потребител.
За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 7  предписания:
– 3 на технически ръководители от общините Търговище, Омуртаг и Антоново за провеждане на проучване на причините за подаване на вода с влошено качество по микробиологични показатели;
– 2 до кметове на населени места от община Попово и община Омуртаг за извършване на обеззаразяване на местни чешми;
– 2 за провеждане на ремонтни дейности в детски и учебни заведения от община Търговище.


    Лабораторен контрол    
    Изследвани са 33 проби води, от които 13 по искане на физически и юридически лица. Установени са отклонения при 3 от пробите, за което са съставени актове за административни нарушения и са издадени предписания за отстраняване на нередностите.
    По държавен здравен контрол са изследвани 8 броя дезинфекционни разтвори и 2 броя козметика. Не са установени отклонения от нормите.
    Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 2 обекта.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 129  проверки:
– Проверени са 97 обекта с обществено предназначение и 17 лечебни заведения  относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
– 15 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
Не са констатирани нарушения.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.