Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 27.03-31.03.2017 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 27.03.2017 – 31.03.2017 г

   Противоепидемична дейност
   Епидемиологичната обстановка в региона към момента остава спокойна. Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    5 случая на варицела;
•    1 на ротавирусен гастроентерит;
•    26 на остри респираторни заболявания. 

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 104 проверки на обекти с обществено предназначение. 
За констатирани нарушения на здравните изисквания е съставен 1 акт на физическо лице от община Омуртаг за работа с нередовна лична здравна документация в заведение за закуски.
За установени несъответствия със здравните изисквания са издадени 4  предписания:
– 2 на водомайстори от община Търговище и община Омуртаг за правилно дозиране на хлорните препарати при подаване на вода от централно водоснабдяване;
– 2 до директор на детско заведение от община Опака за осигуряване на мрежи против насекоми на отваряемите прозорци.

    Лабораторен контрол    
         Изследвани са 20 проби води, от които 5 по искане на физически и юридически лица. Установени са отклонения при 2 от пробите, за което са издадени предписания за отстраняване на нередностите.
         По държавен здравен контрол са изследвани 1 брой дезинфекционни разтвори и 2 броя козметика, а по искане на физически и юридически лица 1 брой храни. Не са установени отклонения от нормите.
         Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 2 обекта.

   Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
        Извършени са общо 105  проверки:
– Проверени са 77 обекта с обществено предназначение и 15 лечебни заведения  относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
– 13 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
Не са констатирани нарушения.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.