Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.07-31.07.2017 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 15.07 до 31.07. 2017 година


    1  Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
        район Омуртаг
-    гр. Омуртаг - всеки ден получава вода по 19 часа
        район Антоново
-    с. Длъжка поляна-недостиг по високите места


     2. Брой населени места, в които са извъшвани изследвания за съответния период- 23 броя.

     3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг –17 броя.

     4. От тях не отговаря на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 3 бр.
• с. Поройно, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 4/100 KOE/ml.
• с. Пиринец, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 28/100 KOE/ml., показател “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 10/100 KOE/ml.
• с. Алваново, не отговаря по показател “Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването -60 mg/l.

      5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг-7 бр.

      6. От тях не отговарят  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели- 3 бр.
•  с. Садина, не отговаря по показател “Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването -52 mg/l.
•  кв. Бряг, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 7/100 KOE/ml.
•  с. Пробуда, не отговаря по показател “Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването -58 mg/l.

       7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници-3 бр.

       8. От тях не отговарят  на изискванията- 3 броя.

• с.Копрец-чешма ул.„Аврам Топалов“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя <30 KOE/ml, резултат от изпитването - 20 KOE/ml.
• с.Водица-чешма „Балийца“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя <30 KOE/ml, резултат от изпитването - 20 KOE/ml.
• с.Язовец-чешма в селото, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя <30 KOE/ml, резултат от изпитването - 10 KOE/ml.

      9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 2 броя.

     10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите-0 бр.

      11.  Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.06-30.06- 10 броя.
•    Ентероколит      -  6
•    Хепатит            -  1
които нямат причинна връзка с качествата на водата

      12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарешения във водоснабдяването.

•    Акт    - 1 бр.   
•    Предписания    - 6 бр.   


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.