Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

РЗИ - ИНФОРМИРА 21.08-25.08.2017 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 21.08.2017 – 25.08.2017 г.

   Противоепидемична дейност
   Епидемиологичната обстановка в региона към момента остава спокойна. Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
• 1 на варицела
• 3 на ентероколит
• 2 на скарлатина
• 1 на ротавирусен гастроентерит
• 12 на остри респираторни заболявания. 
   При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 35 проверки. За установени нарушения е съставен 1 акт на физическо лице за неспазване на здравните изисквания в амбулатория за индивидуална практика за първична дентална медицина.
 
   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   През периода са извършени 60 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.  За констатирани нарушения са направени :
-   1 предписание до длъжностно лице в община Омуртаг, отговарящо за водоподаването за  предприемане на мерки и недопускане на подаването на вода неотговаряща на Наредба №9 до крайния потребител.
-   1 предписание за осигуряване на топла течаща вода в спортна зала от община Търговище;


    Лабораторен контрол        
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 15 броя води, от които 11 броя проби по държавен здравен контрол и 4 по искане на физически и юридически лица.
- 2 броя храни по искане на физически и юридически лица;
- 3 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица.
    По искане на физически и юридически лица са направени и измервания на фактори на работна среда в 1 обект.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 100 проверки:
-  Проверени са 36 обекта с обществено предназначение и 20 лечебни заведения относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки;
- 44 по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
    За констатирани нарушения са направени:
-   1 акт на физическо лице за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места в заведение от община Търговище.
    В заведения за хранене и развлечения и кафе-аперативи от община Търговище са съставени:
-   3 акта на физически лица за работа с нередовна лична здравна документация.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.