Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.08-31.08.2017 г.

           Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 15.08 до 31.08. 2017 година


    1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-   с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-   с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-   с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-   с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-   с. Росина –всеки ден получава вода по 12 часа
        район Омуртаг
-    гр. Омуртаг - всеки ден получава вода по 11.30 часа
-    с. Могилец – осигурено водоподаване през 5 дни по 8 часа
-    с. Звездица – осигурено водоподаване през ден по 24 часа
-    с. Вр. Кон - осигурено водоподаване през ден по 24 часа
        район Антоново
-    с. Длъжка поляна-недостиг по високите места


    2. Брой населени места, в които са извъшвани изследвания за съответния период - 11 броя.

    3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 7 броя.

    4. От тях не отговаря на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  6 бр.
-   с. Гагово, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 7/100 KOE/ml.
-   гр. Опака, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването  - 25/100 KOE/ml.

     5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг - 4 бр.

    6. От тях не отговарят  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.

    7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници - 4 бр.

    8. От тях не отговаря  на изискванията - 3 брой.
-   с. Кестеняво- кладенец„Чобанолу пънаръ“ , не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.
-   гр. Опака-чешма ул.“България“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
-   с. Паламарца-“Голямата чешма“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 броя.

   10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.

    11.  Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.08-15.08 - 13 броя.
-    Ентероколит                                                        -         9
-    Ротавирусен гастроентерит                            -         1
които нямат причинна връзка с качествата на водата

     12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.

-   Актове          -  2 бр.   
-   Предписания    -  3 бр.   

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.